komodity.cz

Připojte se k milionům lidí obchodujících akcie, komodity a opce

DOMŮ | STUDIJNÍ KURZY | MŮJ INDEX | PŘIDEJ ODKAZ | REKLAMA | KOŠÍK
ONLINE JIŽ 19 LET!
Jsme průkopnickým
investičním webem:
v provozu 1997-2016
>>VYHLEDEJ
Jsem velmi spokojený s celým komoditním kurzem. Tři dny po jeho obdržení jsem začal s papírovým tréninkem, a za měsíc jsem už obchodoval. Jenom nevím, kdo mi uvěří, že jsem včera za necelé dvě hodiny vydělal přes 550 dolarů! :-)
František Vild, Praha
NAUČTE SE
OBCHODOVAT KOMODITY
Na současné volatilní trhy používám vaše opční strategie - nevyžadují každodenní sledování cen a riziko je v nich nízké a pevně fixované. Namátkou ropa, zlato, nebo pšenice - jinak než opcemi bych na nedávných masivních pohybech nedokázal benefitovat. Mé opce mi za uplynulé 2 měsíce vydělaly přes $24,000 profitu.
Jiří Krejčí, Mladá Boleslav
VYDĚLÁVEJTE V OPCÍCH
S MINI RIZIKEM
Jako akciový makléř bych váš manuál doporučil jako povinnou četbu každému, kdo to se sebou myslí v obchodování vážně. Velmi dobře napsané, inspirující, ale pravdivé, realistické."
Martin Novák, Praha
UKÁŽEME VÁM,
JAK INVESTOVAT DO AKCIÍ
Komodity.cz > > > Právní prohlášení

Prohlášení o riziku
 
TR_DSIBurzovní trhy jsou jako koně... pokud toho o nich víte málo, mohou pro vás představovat nebezpečí z obou svých konců a nepohodlí uprostřed. Rozhodnete-li se obchodovat, chci, abyste věděli, že riskujete ztrátu všech svých peněz, svého domu, svého auta, své ženy, svého psa, své tchýně, a vůbec všeho příbuzenstva... pokud si budete počínat jako hlupáci.

Dobrá, dobrá, dost legrace. Následuje oficiální prohlášení o riziku, které si musíte přečíst a respektovat, tak jak to po vás vyžadují dozorčí regulační orgány:

Hypotetické výsledky obchodování mohou mít podstatná omezení, z nichž některá jsou popsána níže. Není uváděno žádné prohlášení o tom, že některý účet dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisků či ztrát podobných těm, které jsou uváděny - ve skutečnosti často existují výrazné rozdíly mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky, následně dosaženými prostřednictvím některého obchodního programu.
Jedním z omezení hypotetických výsledků výkonu je to, že jsou obecně připravovány s možností zpětného pohledu. Kromě toho hypotetické obchodování nezahrnuje finanční rizika a žádné hypotetické záznamy o obchodování nemohou úplně zodpovídat za vliv finančních rizik ve vlastním obchodování. Například schopnost odolávat ztrátám nebo držet se určitého obchodního programu bez ohledu na obchodní ztráty - to jsou materiální body, které mohou rovněž negativně ovlivnit skutečné obchodní výsledky.
Existuje celá řada dalších faktorů, vztahujících se k trhům obecně nebo k implementaci jakéhokoli obchodního programu a tyto faktory nemohou být brány plně v úvahu při přípravě hypotetických výsledků výkonů a všechny z nich mohou negativně ovlivnit skutečné obchodní výsledky.
 
Některé statistiky uvádějí, že okolo 80% všech obchodníků ztrácí v trzích své peníze. Laická veřejnost si toto číslo pamatuje a hlavní důvod, pro který mají akcie a komodity špatné jméno, je na světě. Nechci nijak proti tomuto údaji bojovat, akceptuji jej. Možná je i pravdivý. Dovolte mi jen dodat následující - toto číslo se nijak neliší od všech ostatních sfér činností našeho běžného života, ve kterých lze měřit úspěšnost. Například tradiční podnikání - obdobný druh statistik tvrdí, že okolo 80% všech nově založených firem během několika úvodních let skončí a zmizí ze světa. Řekněte mi, jak se tento fakt liší od komoditního, či jakéhokoli jiného typu investování... 
 
Tudíž, abyste netvrdili, že vás Tom nevaroval: Obchodování akcií, forexu, opcí a komodit je rizikovou investicí, a nikdy byste neměli obchodovat s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit. Nikdy neobchodujte bez stop-lossu nebo jiného nástroje, jak limitovat svůj risk v pozici. Nikdy nevstupujte do obchodu, nejste-li ochotni unést riziko vymezené ztráty, která vám v něm hrozí. Burzovní obchodování není pro každého.
 
Úspěšný papírový trénink nanečisto v určité časové periodě nezbytně neznamená, že budete výdělečně obchodovat s opravdovými penězi v reálných tržních podmínkách v pozdější době. Tržní podmínky a okolnosti se neustále mění.
 
Veškerý obsah na serverech Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz je určen výhradně k informačním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Vydavatel serverů ani jejich redaktoři nejsou registrovanými brokery nebo investičními poradci a v žádném případě nejsou zodpovědní za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých uživatelů serverů Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz. Obchodování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat na akciových, komoditních či forexových burzách je výhradní odpovědností každého jednotlivého uživatele, který nese za svá rozhodnutí a obchodní počiny plnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů

Společnost Display Systems International Ltd. prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů internetových portálů Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz, které v souvislosti s jejich používáním uživateli získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů. Převážnou většinu informací zveřejňovaných na stránkách výše uvedených portálů uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne společnosti Display Systems International Ltd. kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, email, telefon či fax), mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Využití obsahu

Veškerý obsah internetových portálů Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz je určen jen pro osobní využití. Vzhledem k charakteru Internetu není možné jakkoli garantovat, že Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz budou obsahovat všechny odkazy ani že všechny odkazy budou v kterýkoli čas dostupné. Internetové stránky se často stěhují, mívají dočasné technické poruchy, jsou dočasně z různých důvodů vypínány či nadobro zanikají. Display Systems International Ltd. nemá naprosto žádnou kontrolu nad cizími stránkami, které má ve svém seznamu, nad jejich dostupností, obsahem, přesností a korektností informací, které obsahují. Všechny odkazy na portálech Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz používají návštěvníci bezvýhradně a ve všech ohledech na své vlastní riziko. Veškeré informace na těchto portálech byly a jsou získávány ze zdrojů považovaných za spolehlivé a přesné, avšak vzhledem k jejich obrovskému objemu a spoluúčasti lidského faktoru nemůže společnost Display Systems International Ltd. coby správce internetových portálů Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz aktuálnost a přesnost poskytovaných informací plně garantovat a neodpovídá za případné jakékoliv škody vzniklé v důsledku jejich použití. Společnost Display Systems International Ltd. rovněž není odpovědná za včasnost, kompletnost popř. správnost informací získaných od třetích stran, pokud byly pro naše portály dodány se zpožděním, nekompletní či chybné. 

Záruka vrácení peněz

Aby pro vás bylo nakupování na serverech Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu záruky vrácení peněz.
Je pochopitelné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete.
Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží,
že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost jej bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).
 
Nezbytné podmínky k vrácení peněz: zboží musí být naprosto neporušené,
v originálním neporušeném PVC obalu
s nesejmutým/nepoškozeným identifikačním kódem, musí být zasláno zpět dobře zabalené, aby bylo schopné dalšího prodeje. Vzhledem k charakteru námi nabízeného zboží (informace, data, software) jakékoli položky s porušeným původním krycím PVC přebalem nebudou akceptovány k vrácení a/nebo refundaci.

Zákazník musí odeslat zásilku nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
Ve vracené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a originál původního daňového dokladu. Vždy budou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Vracené zboží zasílejte výhradně běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.

Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, vrátit zásilku a požadovat navrácení peněz v případě, že zakoupené zboží vrátí v porušeném originálním foliovém balení – viz ustanovení § 53, odst. 8, písmena d) zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).

Zboží zašlete na adresu: 
Display Systems International s.r.o., Jabloňová 1677, 43003 Chomutov, ČR. Důležité upozornění: tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

Copyright

Bez předchozího písemného souhlasu, je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serverech Komodity.cz, USakcie.cz a Futures.cz pomocí jakékoli technologie, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Všechna práva vyhrazena.
 
Máte-li nějaké otázky k tomuto právnímu prohlášení či chcete-li se dozvědět cokoli konkrétního nad jeho rámec, kontaktujte nás se svým specifikovaným dotazem na adrese: Display Systems International s.r.o. Jabloňová 1677, 430 03 Chomutov, eventuelně emailujte na adresu: admin(zavináč)dsi.cz.
 
Toto právní prohlášení bylo naposledy editováno 15.února 2011.
 

Aktuální tipy & články
               >> ČTĚTE ZDE
Největší přednost vašich kurzů vidím v důrazu na jednoduchost, logiku a proveditelnost. Neučíte žádné abstraktní teorie, všechno je realistické a dává to smysl. Vysvětlit srozumitelně a poutavě tak zdánlivě komplikovanou věc, jakou je burzovní trading, to jsem jinde nenašel.
Josef Hořejší, Plzeň
POMÁHÁME LIDEM
PRORAZIT NA BURZE
DOMŮ | MŮJ INDEX | PŘIDEJ ODKAZ | REKLAMA | KONTAKT | PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ
Naše loga | Přidej do oblíbených | Pošli přátelům | Moudra | Chybné odkazy | Zpětná vazba
Aktualizováno 21/10/2016. 2508 registrovaných odkazů. © 1997-2016 Display Systems International. Všechna práva vyhrazena.